Portfolio našich služeb


Využijte náš potenciál naplno


Inženýring

PACOVSKÉ STROJÍRNY nabízejí svým zákazníkům řadu odborných a kvalifikovaných služeb, které jsou nezbytné k realizaci investičního záměru. Zákazník má k dispozici komplexní servis, případně vybranou službu, která tvoří část celého procesu. V rámci inženýringu PACOVSKE STROJÍRNY nabízejí:

 • Stanovení základních cílů investičního záměru
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování ekonomické analýzy projektu
 • Zajištění technického dozoru
 • Koordinaci prací a dodávek zhotovitelů
Nahoru

Technické výpočty (MKP)

Konstrukční tým PACOVSKÝCH STROJÍREN má k dispozici moderní nástroje, s jejichž pomocí aplikuje matematické metody a formule v oblasti návrhu a konstrukce výrobku se zaměřením na analýzu a popis charakteristických vlastností navrhovaného dílu. Podílí se tak na optimalizaci prvků geometrické konstrukce v závislosti na materiálových vlastnostech a pevnostních parametrech.

Modelování a konstrukce v 3D prostoru s využitím metody konečných prvků (MKP/FEM) slouží pro náročné výpočty v oblasti lineární i nelineární statiky, vlastního kmitání, teplotní analýzy a dynamických dějů spojených s případnými deformacemi.

Naše konstrukční oddělení využívá FEM software ANSYS Professional NLS, jenž umožňuje prezentaci výsledků v grafických výstupech včetně animací. Takto vytvořené podklady slouží k optimalizaci řešené konstrukce v oblasti vnitřního napětí, únavy, deformace, stability, životnosti atp.

Nahoru

Financování

PACOVSKÉ STROJÍRNY nabízejí široké portfolio služeb souvisejících s financováním konkrétního projektu. Mezi nejčastěji využívané služby patří:

 • Návrh optimálního řešení s ohledem na konkrétní podmínky a možnosti investora
 • Specifikace předpokládaných přínosů i možných rizik investice
 • Příprava finančního plánu a zpracování podnikatelského záměru
 • Jednání s finančními ústavy, které již mají zkušenosti s financováním minipivovarů
 • Zajištění finančního krytí investorova podnikatelského záměru (prostřednictvím úvěru nebo leasingu)
Nahoru

Náběh technologie minipivovaru

Nedílnou součástí každé dodávky technologie minipivovaru je zaškolení obsluhy a dohled nad přípravou první várky. Projeví-li zákazník zájem, PACOVSKÉ STROJÍRNY zajistí sládka s dlouholetými zkušenostmi a praxí, který převezme odpovědnost za vaření piva v období následujícím po uvedení minipivovaru do provozu.

Nahoru

Servisní služby

Servisní středisko PACOVSKÝCH STROJÍREN zajišťuje prostřednictvím vlastních techniků a servisních pracovníků tyto základní činnosti:

 • Odbornou spolupráci se zákazníky při pořizování zařízení a výrobků PACOVSKÝCH STROJÍREN
 • Záruční opravy strojů a zařízení vyráběných PACOVSKÝMI STROJÍRNAMI
 • Repase a havarijní opravy chladicích zařízení na mléko všech typů
 • Pozáruční opravy plniček
 • Pozáruční opravy sítopásových lisů
 • Poskytování poradenství, proškolení obsluhy strojů a zařízení
 • Konzultační činnost při řešení problémů spojených s provozem zařízení
 • Spolupráci se servisními partnery pro chladicí techniku v České republice
 • Školení a metodická pomoc servisním pracovníkům pro chladicí zařízení

Servisní středisko PACOVSKÝCH STROJÍREN zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů – servisních služeb pro chladicí zařízení tyto základní činnosti:

 • Záruční prohlídky a servis chladicích zařízení na mléko
 • Záruční opravy chladicích zařízení
 • Odbornou spolupráci s uživateli chladicích zařízení
 • Pozáruční opravy chladicích zařízení na mléko všech typů
 • Poskytování poradenství, proškolení obsluhy chladicích zařízení
 • Konzultační činnost při řešení problémů spojených s provozem chladicích zařízení

Servisní středisko PACOVSKÝCH STROJÍREN zajišťuje prostřednictvím podnikové prodejny tyto základní činnosti:

 • Prodej a dodávky náhradních dílů servisním partnerům
 • Prodej náhradních dílů zahraničním partnerům
 • Prodej náhradních dílů ostatním zákazníkům
 • Prodej armatur, průlezů, sanitačních hlavic, stavoznaků, tepelných výměníků a dalších součástí od jiných výrobců
 • Prodej drobného montážního materiálu z nerezové oceli a mědi
 • Prodej nerezových konví
 • Servisní středisko je vybaveno vlastními sklady, podnikovou prodejnou, kvalitními technickými a servisními pracovníky, kteří jsou schopni zabezpečovat služby na vysoké profesionální úrovni.
 • Nahoru

Zajištění surovin

PACOVSKÉ STROJÍRNY nabízejí svým zákazníkům doplňkovou službu, která spočívá v zajištění surovin potřebných k provozu minipivovaru. Nejčastěji se jedná o dodávky sladu, chmele, kvasnic či křemeliny. V případě zájmu poskytujeme také konzultační služby v oblasti hodnocení nabízených surovin včetně analytických rozborů.

Nahoru

Kooperace (Pálení laserem a další výrobní možnosti)

Nabízíme pálení vysoce přesným laserovým systémem od společnosti TRUMPF.
Základní technické parametry stroje:

 • TruLaser 5060 (L54)
 • Typ laserového pálícího stroje: CO2
 • Výkon: 6 kW
 • Maximální délka páleného plechu: 6000 mm
 • Maximální šířka páleného plechu: 2000 mm
 • Maximální tloušťka páleného plechu (mat. 1.4301): 25 mm
 • Výměnný dvoupaletový pracovní stůl s nerezovým roštem

Materiál je uložen v krytých prostorech. Nabízíme také autodopravu vozem Fiat Ducato (přepravní možnosti: 2000 x 4200 mm, nosnost 1,5 t).

Prezentaci pálení laserem si můžete stáhnout ve formátu PPTX nebo PDF.

Kompletní přehled výrobních možností.

Nahoru

Podniková prodejna