kontakt

  close-link

  Portfolio našich služeb


  Využijte náš potenciál naplno


  Inženýring

  PACOVSKÉ STROJÍRNY nabízejí svým zákazníkům řadu odborných a kvalifikovaných služeb, které jsou nezbytné k realizaci investičního záměru. Zákazník má k dispozici komplexní servis, případně vybranou službu, která tvoří část celého procesu. V rámci inženýringu PACOVSKE STROJÍRNY nabízejí:

  • Stanovení základních cílů investičního záměru
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Zpracování ekonomické analýzy projektu
  • Zajištění technického dozoru
  • Koordinaci prací a dodávek zhotovitelů
  Nahoru

  Technické výpočty (MKP)

  Konstrukční tým PACOVSKÝCH STROJÍREN má k dispozici moderní nástroje, s jejichž pomocí aplikuje matematické metody a formule v oblasti návrhu a konstrukce výrobku se zaměřením na analýzu a popis charakteristických vlastností navrhovaného dílu. Podílí se tak na optimalizaci prvků geometrické konstrukce v závislosti na materiálových vlastnostech a pevnostních parametrech.

  Modelování a konstrukce v 3D prostoru s využitím metody konečných prvků (MKP/FEM) slouží pro náročné výpočty v oblasti lineární i nelineární statiky, vlastního kmitání, teplotní analýzy a dynamických dějů spojených s případnými deformacemi.

  Naše konstrukční oddělení využívá FEM software ANSYS Professional NLS, jenž umožňuje prezentaci výsledků v grafických výstupech včetně animací. Takto vytvořené podklady slouží k optimalizaci řešené konstrukce v oblasti vnitřního napětí, únavy, deformace, stability, životnosti atp.

  Nahoru

  Financování

  PACOVSKÉ STROJÍRNY nabízejí široké portfolio služeb souvisejících s financováním konkrétního projektu. Mezi nejčastěji využívané služby patří:

  • Návrh optimálního řešení s ohledem na konkrétní podmínky a možnosti investora
  • Specifikace předpokládaných přínosů i možných rizik investice
  • Příprava finančního plánu a zpracování podnikatelského záměru
  • Jednání s finančními ústavy, které již mají zkušenosti s financováním minipivovarů
  • Zajištění finančního krytí investorova podnikatelského záměru (prostřednictvím úvěru nebo leasingu)
  Nahoru

  Náběh technologie minipivovaru

  Nedílnou součástí každé dodávky technologie minipivovaru je zaškolení obsluhy a dohled nad přípravou první várky. Projeví-li zákazník zájem, PACOVSKÉ STROJÍRNY zajistí sládka s dlouholetými zkušenostmi a praxí, který převezme odpovědnost za vaření piva v období následujícím po uvedení minipivovaru do provozu.

  Nahoru

  Servisní služby

  Servisní středisko PACOVSKÝCH STROJÍREN zajišťuje prostřednictvím vlastních techniků a servisních pracovníků tyto základní činnosti:

  • Odbornou spolupráci se zákazníky při pořizování zařízení a výrobků PACOVSKÝCH STROJÍREN
  • Záruční opravy strojů a zařízení vyráběných PACOVSKÝMI STROJÍRNAMI
  • Repase a havarijní opravy chladicích zařízení na mléko všech typů
  • Pozáruční opravy plniček
  • Pozáruční opravy sítopásových lisů
  • Poskytování poradenství, proškolení obsluhy strojů a zařízení
  • Konzultační činnost při řešení problémů spojených s provozem zařízení
  • Spolupráci se servisními partnery pro chladicí techniku v České republice
  • Školení a metodická pomoc servisním pracovníkům pro chladicí zařízení

  Servisní středisko PACOVSKÝCH STROJÍREN zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů – servisních služeb pro chladicí zařízení tyto základní činnosti:

  • Záruční prohlídky a servis chladicích zařízení na mléko
  • Záruční opravy chladicích zařízení
  • Odbornou spolupráci s uživateli chladicích zařízení
  • Pozáruční opravy chladicích zařízení na mléko všech typů
  • Poskytování poradenství, proškolení obsluhy chladicích zařízení
  • Konzultační činnost při řešení problémů spojených s provozem chladicích zařízení

  Servisní středisko PACOVSKÝCH STROJÍREN zajišťuje prostřednictvím podnikové prodejny tyto základní činnosti:

  • Prodej a dodávky náhradních dílů servisním partnerům
  • Prodej náhradních dílů zahraničním partnerům
  • Prodej náhradních dílů ostatním zákazníkům
  • Prodej armatur, průlezů, sanitačních hlavic, stavoznaků, tepelných výměníků a dalších součástí od jiných výrobců
  • Prodej drobného montážního materiálu z nerezové oceli a mědi
  • Prodej nerezových konví
  • Servisní středisko je vybaveno vlastními sklady, podnikovou prodejnou, kvalitními technickými a servisními pracovníky, kteří jsou schopni zabezpečovat služby na vysoké profesionální úrovni.
  • Nahoru

  Zajištění surovin

  PACOVSKÉ STROJÍRNY nabízejí svým zákazníkům doplňkovou službu, která spočívá v zajištění surovin potřebných k provozu minipivovaru. Nejčastěji se jedná o dodávky sladu, chmele, kvasnic či křemeliny. V případě zájmu poskytujeme také konzultační služby v oblasti hodnocení nabízených surovin včetně analytických rozborů.

  Nahoru

  Kooperace (Pálení laserem a další výrobní možnosti)

  Nabízíme pálení vysoce přesným laserovým systémem od společnosti TRUMPF.
  Základní technické parametry stroje:

  • TruLaser 5060 (L54)
  • Typ laserového pálícího stroje: CO2
  • Výkon: 6 kW
  • Maximální délka páleného plechu: 6000 mm
  • Maximální šířka páleného plechu: 2000 mm
  • Maximální tloušťka páleného plechu (mat. 1.4301): 25 mm
  • Výměnný dvoupaletový pracovní stůl s nerezovým roštem

  Materiál je uložen v krytých prostorech. Nabízíme také autodopravu vozem Fiat Ducato (přepravní možnosti: 2000 x 4200 mm, nosnost 1,5 t).

  Prezentaci pálení laserem si můžete stáhnout ve formátu PPTX nebo PDF.

  Kompletní přehled výrobních možností.

  Nahoru

  Podniková prodejna


   
   

  close-link
  close-link
  close-link
  close-link
  close-link
  close-link

   close-link

    close-link