Neváhejte nás kontaktovat


Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. je soukromou společností, která patří do skupiny SAFICHEM GROUP.
Záležitosti akcionáře zabezpečuje ve společnosti Martin Hájek ve funkci místopředsedy představenstva.

Představenstvo

Management

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Krédem společnosti je vyrábět výrobky a poskytovat služby vysoké kvality, které budou respektovat platné normy a předpisy; kvalita představuje rozhodující podmínku úspěšnosti a prosperity. Společnost soustavně usiluje o dosažení shody mezi přáním zákazníka a svými dodacími možnostmi v podmínkách platné legislativy.

Aktuální politika kvality klade důraz nejen na vlastnosti produktu, ale také na všechny související procesy ovlivňující výkonnost a ekologii výroby, čímž přispívá ke zlepšení dobrého jména společnosti a zvýšení spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a akcionářů.