Technologická zařízení pro pivovary a minipivovary


Ucelená řada produktů pivovarských technologií

Významnou a tradiční součástí výrobního programu PACOVSKÝCH STROJÍREN jsou dodávky investičních a technologických celků v oblasti pivovarů. Kvalifikovaný tým našich expertů je schopen ve spolupráci se zákazníkem a dalšími odborníky v oboru navrhnout optimální technologické vybavení nových pivovarských provozů nebo zpracovat návrh postupu rekonstrukce a modernizace stávajících provozů. Vysoká kvalita produkce včetně profesionálního řemeslného zpracování garantuje komfortní užívání, spolehlivost a dlouhou životnost našich dodávek.Varné nádoby

Zařízení pro minipivovary s ročním výstavem 125 - 50 000 hl piva za rok jsou zpravidla dodávána jako kompletní celky. Dodáváme je ve 22 různých modifikacích - s vytápěním várenských nádob parou, horkou vodou, anebo elektřinou. Standardně také vyrábíme technologická zařízení pro průmyslové pivovary s výstavem do 1 000 000 hl piva za rok - dodáváme varné nádoby až do průměru 4 200 mm. Dodávky kompletních pivovarů realizujeme ve spolupráci s celou řadou partnerů a výrobců doplňkových zařízení.

Společně s uskutečněním dodávky technologických zařízení zabezpečujeme v požadovaném rozsahu montážní práce, šéfmontáž, provedení zkušebního provozu a zaučení obsluhujícího personálu.Vířivé kádě

Vířivé kádě pivovarské se používají ke zvíření mladiny. Horká mladina se čerpá do kádě tangenciálně poměrně velkou rychlostí. Vlivem vzniklé rotace kaly sedimentují u středu kádě. Ihned po jejich usazení se horká mladina spílá. Vířivé kádě jsou stojaté válcové nádrže s kuželovým víkem přecházejícím do párníku a rovným dnem se střední kuželovou částí výstupního hrdla tanků.

Základní vybavení obsahuje průlez ve víku kádě, osvětlovací hledítko, omývací věnec, tangenciální hrdlo pro vstup mladiny s vyměnitelnou dýzou, hrdlo pro odvod mladiny a pro odpouštění kalů. Další vybavení na objednávku: trubicový stavoznak, další hrdla v plášti, párník.


Kvasné tanky

Kvasné tanky jsou standardně vyráběny od velikosti 0,6 m3 do velikosti 50 m3 a používají se ke zkvašování mladiny. Kvasný tank je stojatá válcová netlaková nádoba s kuželovým dnem.

Základní vybavení obsahuje průlez, výpust, teploměr, sanitační hlavice, odvzdušnění, vzorkovací kohout, vzdušní armaturu. Jako další vybavení si můžete zvolit chladicí kanály nebo chladicí zóny izolace, nerezový krycí plášť svařovaný, vně broušený, nebo mořený a pasivovaný, armatury pro přívod a odvod chladicí vody.

Provedení izolce závisí na prostoru, ve kterém jsou kvasné tanky umístěny. Pokud jsou umístěny v neklimatizovaném prostoru, lze je vybavit duplikátním pláštěm a izolací. Tím vzniknou energetické úspory při výrobě chladu. Tanky jsou izolovány převážně pěnovým polyuretanem.Ležácké tanky

Ležácké tanky jsou standardně vyráběny od velikosti 0,6 m3 do velikosti 100 m3 a v minipivovarech a pivovarech se používají k dokvašování a ležení piva.

Je to tlaková nádoba z materiálu dle DIN 1.4301 dimenzovaná na potřebný technologický přetlak. V případě umístění tanků do neklimatizovaného prostoru je nutné tanky vybavit chladicími kanály. Rozměry chladicích kanálů a jejich dimenzování se určují na základě objemu tanku a tlaku chladicího média. Vnitřní povrch nádoby je broušen (Ra 0,8). Volba izolačního pláště závisí na prostoru, ve kterém jsou ležácké tanky umístěny.


Cylindrokónické tanky

Cylidrokónické (CK) tanky se využívají pro hlavní kvašení a dokvašování hotového piva. Standardně jsou vyráběny ve velikostech od 1 m3 do 120 m3.

Tank je stojatá válcová nádoba s kuželovým dnem. Plášť je opatřen chladicími zónami, které odvádějí teplo během kvašení, při ochlazování a po dobu ležení. Vnější povrch mimo horního víka do objemu 5 m3 je izolován polyuretanovou pěnou a opláštěn nerezovým plechem nebo jiným materiálem.

Základní vybavení obsahuje zorné sklo a osvětlovací hledítko, vzorkovací kohout, teploměr, pojistný zavzdušňovací ventil, vzdušní armaturu, technologická hrdla a hrdla pro měření a regulaci.Přetlačné tanky

Přetlačné tanky jsou stojaté válcové nádoby s klenutými dny, jsou vyráběny od velikosti 0,25 m3 do velikosti 160 m3.

V minipivovarech a pivovarech se používají jako zásobní nádrže před stáčením piva. Pivo se zde uklidní, stáčení není závislé na filtraci.


Sanitační nádrže

Nádrže sanitace jsou stojaté nerezové válcové nádoby. Nádrže jsou součástí sanitační stanice CIP a slouží jako zásobní nádrže pro sanitační roztoky (kyseliny a louh) a teplou oplachovou vodu.

Na základě požadavků zákazníka jsou vyráběny nádrže různých velikostí a sestav.Tanky na kvasnice

Duplikátní nádoby chlazené ledovou vodou slouží ke skladování kvasnic v minipivovarech.

Vyrábí se ve dvou variantách:
1) Tanky na kvasnice o objemu 50 l jsou stojaté, válcové, sklopné, neizolované, netlakové nádoby s víkem, které lze vyrábět dle požadavků zákazníka i v jiných velikostech a provedeních.
2) Celonerezové nádoby na kvasnice (konve) o objemu 16 l s odnímatelným nerezovým víkem.Nádrže na vodu

Nerezové nádrže stojaté se používají ve všech oblastech zpracovatelského průmyslu jako nádoby skladovací, zásobní nebo předlohové. Jsou to uzavřené nádoby válcového tvaru s kuželovým dnem a víkem postavené na nohách se stavitelnými šrouby.

Tyto nádoby nejsou dimenzovány na vnitřní přetlak. Standardně vyrábíme nádrže od objemu 1 m3 do 100 m3 dle specifikace zákazníka.Výrobníky chladu

Výrobníky chladu jsou zařízení konstrukčně téměř shodná s výrobníky ledové vody, ale jako náplň pro nepřímé chlazení je místo vody použit glykol, který je vychlazován chladicím agregátem na minusové teploty.

Tato zařízení se používají v aplikacích, kde je zapotřebí chlazený produkt (např. pivo, šumivá vína) vychladit na teplotu +1 °C až -2 °C a toho již nelze dosáhnout ledovou vodou.

Produkty pro pivovarnictví

Ukázky realizací

  • galerie-pivovarnictvi-01
  • galerie-pivovarnictvi-02
  • galerie-pivovarnictvi-03
  • galerie-pivovarnictvi-04
  • galerie-pivovarnictvi-05
  • galerie-pivovarnictvi-06
  • galerie-pivovarnictvi-07
  • galerie-pivovarnictvi-08

Naši významní klienti


logo-pivovarnictvi-01
logo-pivovarnictvi-02
logo-pivovarnictvi-03
logo-pivovarnictvi-04
logo-pivovarnictvi-05
logo-pivovarnictvi-06
logo-pivovarnictvi-07
logo-pivovarnictvi-08
logo-pivovarnictvi-09
logo-pivovarnictvi-10
logo-pivovarnictvi-11

a další pivovary ve světě
Slovensko | Německo | Rusko | Bělorusko | Polsko | Japonsko | Filipíny | jižní Korea