Kompletní zařízení pro potravinářské provozy


Zařízení pro výrobu, přípravu a skladování surovin


Tlakové nádrže

Tlakové nerezové nádrže se používají v různých oblastech potravinářského průmyslu. Stavba tlakových nádob tvoří podstatnou součást naší výroby, nádoby jsou vyráběny na základě požadavků a zadání zákazníků.

Tlakové nerezové nádrže jsou uzavřené stojaté nebo ležaté nádoby válcového tvaru s kuželovým nebo klenutým dnem a víkem, zpravidla postavené na nohách se stavitelnými šrouby. Standardně vyrábíme nádrže dle specifikace zákazníka až do průměru 4,2 m.


Netlakové nádrže

Nerezové netlakové nádrže stojaté se používají ve všech oblastech potravinářského průmyslu jako nádoby skladovací, zásobní nebo předlohové.

Netlakové nádrže jsou uzavřené nádoby válcového tvaru s kuželovým dnem a víkem postavené na nohách se stavitelnými šrouby. Tyto nádoby nejsou dimenzovány na vnitřní přetlak. Standardně vyrábíme nádrže dle specifikace zákazníka až do průměru 4,2 m.


Vakuové nádoby

Vakuové nádoby se používají v potravinářském průmyslu k zahušťování obsahu odpařováním za sníženého tlaku. Snížený tlak se udržuje kondenzací vznikajících brýdových par a odtahováním nezkondenzovatelných plynů vývěvou.

Nádoby jsou sestaveny z vnitřní nádoby, duplikátního pláště, míchadla a vybavení. Vnitřní nádoba je válcová s půlkulovým dnem a víkem. Nádoby jsou dodávány s armaturami potřebnými pro provoz duplikátního topného pláště (pojistný ventil, tlakoměr s kondenzační smyčkou, odvaděč kondenzátu), armaturami vnitřní nádoby a vodokružnou vývěvou.Trubkové tepelné výměníky

Výměníky jsou tlakové stojaté nebo ležaté nádoby. Vyrábějí se dle požadavků zákazníků v mnoha rozměrech a výkonech.
• výměníky s pevnými trubkovnicemi pro výměnu tepla mezi médii kapalina–kapalina nebo kapalina–pára při nižším rozdílu teplot
• výměníky s plovoucí hlavou pro výměnu tepla mezi médii kapalina–kapalina nebo kapalina–pára při nižším rozdílu teplot
• výměníky s vlásenkovými U-trubkami (topným registrem) pro výměnu tepla mezi médii kapalina–kapalina nebo kapalina–pára při nižším rozdílu teplot


Duplikátorové nádrže

Duplikátory se používají v potravinářství pro tepelné zpracování surovin. Z toho vyplývají různé nároky na velikost, vybavení, konstrukci a materiálové provedení duplikátorových kotlů.

Vyrábíme duplikátorové kotle dle speciálních technologických potřeb konečných uživatelů. Pevné duplikátory se skládají z vnitřní nádoby, duplikátního topného pláště, vnějšího izolačního pláště a vybavení.Ovocné lihovary a pěstitelské pálenice

Pěstitelské pálenice, respektive ovocné lihovary, jsou určeny pro zpracování ovocných a vinných zápar na jemné destiláty.

Díky využití moderních technologií vzniká jedinečný produkt, jenž uchovává veškeré přednosti zpracovávaného ovoce a dalších surovin.

Všechny části destilačních souprav, které se dostávají do styku se zpracovaným kvasem nebo s destilátem, jsou z mědi nebo z nerezové oceli.


Velkoobjemové nádrže a skladovací sila

PACOVSKÉ STROJÍRNY zajišťují výrobu velkoobjemových skladovacích sil a nádrží z nerezové oceli pro sypké látky a tekutiny. Jsou určeny pro skladování potravinářských produktů, nepotravinářských granulátů z plastických hmot, popř. stavebních materiálů a rovněž pro tekutá média, jako je voda, oleje, líh nebo melasa.

Náš odborný tým realizuje kromě výroby také zpracování projektové dokumentace, instalaci, montáž a nadrozměrnou dopravu.Sanitační stanice CIP

Sanitační stanice CIP slouží k mytí a proplachování jednotlivých technologií ve všech potravinářských provozech. Zařízení jsou určena pro přípravu, uchování, distribuci a opakované použití sanitačních prostředků a umožňují optimalizovat jejich účinek a spotřebu.

Základní složení CIP stanice obsahuje zásobní nádobu sanitačního prostředku osazenou víkem, případně elektrickým nebo parním ohřevem, dále cirkulační čerpadlo, propojení potrubím a armaturami a jednoduché nebo programově řízené ovládání.Filtrační aparáty

Válcová tlaková nádoba s dutou centrální hřídelí a diskovými filtračními elementy. Odstřelování filtračního koláče se provádí pomocí odstředivé síly roztočením centrální hřídele s filtračními disky.

Celonerezová nádoba, nerezová nebo textilní filtrační síta, pohon pro roztáčení centrální hřídele.

Filtrace suspenzí v chemickém a potravinářském průmyslu.

Produkty pro potravinářství

Ukázky realizací

  • galerie-potravinarstvi-01
  • galerie-potravinarstvi-02
  • galerie-potravinarstvi-03
  • galerie-potravinarstvi-04
  • galerie-potravinarstvi-05
  • galerie-potravinarstvi-06
  • galerie-potravinarstvi-07
  • galerie-potravinarstvi-08

Naši významní klienti


logo-potravinarstvi-01
logo-potravinarstvi-02
logo-potravinarstvi-03
logo-potravinarstvi-04
logo-potravinarstvi-05