Politika kvality stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality produkce, poskytovaných služeb a zajištění spokojenosti zákazníků:

Komplexní chápání pojmu kvality - všichni zaměstnanci musí vzájemně spolupracovat, jen souhra mezi jednotlivci vede k požadovaným výsledkům, k tomu je bude společnost systematicky motivovat.

Zaručujeme, že důsledným výběrem a pravidelným hodnocením všichni naši dodavatelé jsou způsobilí přispět kvalitou svých dodávek materiálů a subdodávek ke konečné kvalitě hotového výrobku plně uspokojující požadavek zákazníka.

Zlepšování kvality s ohledem na zákazníka nikdy nekončí, zmocněnec GŘ pro kvalitu je mimo jiné odpovědný za prosazování zájmů našich zákazníků ve společnosti.

Zaručujeme, že stávající systém zabezpečování kvality vylučuje opakování vzniklých neshod a garantujeme systematické sledování a zdokonalování efektivity systému zabezpečování kvality dle ČSN EN ISO 9001.

Certifikáty Pacovských strojíren, a.s.