Technologické linky na chlazení a skladování mléka


Linky pro malé i velké zemědělské farmyLinky na chlazení a skladování mléka

Slouží ke skladování již zchlazeného mléka po jeho nadojení při teplotě +4 °C. Vybavení tanku chladicím pláštěm umožňuje udržení skladovací teploty. V tanku je možné skladování mléka ze dvou nebo více důjí bez jakéhokoliv negativního dopadu na kvalitu skladovaného mléka.

Tank má vnitřní nádoby opatřené ve spodní části chladicím pláštěm. Všechny díly, které přicházejí do styku s mlékem jsou buď z nerezové oceli, nebo z potravinářské pryže. Pro přístup na horní víko tanku je tank vybaven obslužným žebříkem s ochranným košem a plošinou.

Tank je vybaven automatickou sanitací s dávkováním sanitačních prostředků z přepravních barelů a s průtokovým přihřívačem sanitačního roztoku pro dodržení sanitačních teplot.Aparáty pro pasterizaci mléka

Pasterizace mléka probíhá dávkově v celém objemu 250 litrů. Mléko se v nádobě ohřívá přes duplikátní plášť. Zdrojem tepla je voda ohřívaná topnými tělesy, která proudí duplikátním pláštěm. Oběh vody zajišťuje čerpadlo, okruh je netlakový. Po výdrži na pasterizační teplotě se mléko chladí ledovou vodou, která proudí přes duplikátní plášť. Zdrojem ledové vody je propojený výrobník ledové vody. Celý proces pasterizace je řízen jednoduchým programovacím automatem. Skutečný průběh se zaznamenává. Zařízení dodáváme ve smontovaném stavu, zdroj ledové vody je oddělený.


Linky na chlazení a skladování mléka

Slouží ke skladování již zchlazeného mléka po jeho nadojení při teplotě +4 °C. Vybavení tanku chladicím pláštěm umožňuje udržení skladovací teploty. V tanku je možné skladování mléka ze dvou nebo více důjí bez jakéhokoliv negativního dopadu na kvalitu skladovaného mléka.

Tank má vnitřní nádoby opatřené ve spodní části chladicím pláštěm. Všechny díly, které přicházejí do styku s mlékem jsou buď z nerezové oceli, nebo z potravinářské pryže. Pro přístup na horní víko tanku je tank vybaven obslužným žebříkem s ochranným košem a plošinou.

Tank je vybaven automatickou sanitací s dávkováním sanitačních prostředků z přepravních barelů a s průtokovým přihřívačem sanitačního roztoku pro dodržení sanitačních teplot.Aparáty pro pasterizaci mléka

Pasterizace mléka probíhá dávkově v celém objemu 250 litrů. Mléko se v nádobě ohřívá přes duplikátní plášť. Zdrojem tepla je voda ohřívaná topnými tělesy, která proudí duplikátním pláštěm. Oběh vody zajišťuje čerpadlo, okruh je netlakový. Po výdrži na pasterizační teplotě se mléko chladí ledovou vodou, která proudí přes duplikátní plášť. Zdrojem ledové vody je propojený výrobník ledové vody. Celý proces pasterizace je řízen jednoduchým programovacím automatem. Skutečný průběh se zaznamenává. Zařízení dodáváme ve smontovaném stavu, zdroj ledové vody je oddělený.


Bojlery a akumalační nádoby

Bojlery a nádoby z nerezové oceli k akumulaci teplé pitné nebo užitkové vody v domovních či průmyslových rozvodech vody. Základní rozměrová řada zahrnuje objemy o velikosti 300, 500, 750 a 1000 litrů. Pracovní tlak u akumulačních nádob dosahuje 10 bar (1 MPa) a pracovní teplota 95 °C. Nádoby jsou ostrojeny standardními hrdly a dodatečné vybavení je zajištěno dle individuální poptávky a plánovaného využití.

Akumulační nádobu lze doplnit na ohřívač teplé i užitkové vody. Ohřev média je možné realizovat pomocí deskových nebo trubkových výměníků, případně elektrickými topnými tělesy, včetně dodávky řídicího systému. Povrch nádoby je chemicky upraven mořením a pasivací nerezového povrchu, čímž je zaručena jeho dlouhá životnost. Těsnost akumulační nádoby je garantována nejméně po dobu pěti let.Chladicí tanky

Uzavřený chladicí tank na mléko slouží ke zchlazování mléka v zemědělské prvovýrobě po jeho nadojení a uchování při teplotě +5 °C až do doby jeho odvozu k dalšímu zpracování. Zařízení je určeno pro zchlazení 2 důjí denně, nebo 4 důjí za dva dny.

Chladicí tank svým provedením splňuje předpisy evropské normy ISO 5708. Rychlé a šetrné zchlazení mléka ledovou vodou při zachování nejvyšší kvality nadojeného mléka, automatický průběh chlazení s kontrolou, ovládání a řízení provozu je umístěné na předním čele chladicího tanku, elektroinstalace a propojení s chladicím agregátem se provádí zaslepeným otvorem v pravé, nebo v levé boční stěně tanku, chladicí tank je vybaven vzdušníkem se světlostí DN 100, což umožňuje použít výkonnějšího odsávání mléka při odvozu.


Bojlery a akumalační nádoby

Bojlery a nádoby z nerezové oceli k akumulaci teplé pitné nebo užitkové vody v domovních či průmyslových rozvodech vody. Základní rozměrová řada zahrnuje objemy o velikosti 300, 500, 750 a 1000 litrů. Pracovní tlak u akumulačních nádob dosahuje 10 bar (1 MPa) a pracovní teplota 95 °C. Nádoby jsou ostrojeny standardními hrdly a dodatečné vybavení je zajištěno dle individuální poptávky a plánovaného využití.

Akumulační nádobu lze doplnit na ohřívač teplé i užitkové vody. Ohřev média je možné realizovat pomocí deskových nebo trubkových výměníků, případně elektrickými topnými tělesy, včetně dodávky řídicího systému. Povrch nádoby je chemicky upraven mořením a pasivací nerezového povrchu, čímž je zaručena jeho dlouhá životnost. Těsnost akumulační nádoby je garantována nejméně po dobu pěti let.Chladicí tanky

Uzavřený chladicí tank na mléko slouží ke zchlazování mléka v zemědělské prvovýrobě po jeho nadojení a uchování při teplotě +5 °C až do doby jeho odvozu k dalšímu zpracování. Zařízení je určeno pro zchlazení 2 důjí denně, nebo 4 důjí za dva dny.

Chladicí tank svým provedením splňuje předpisy evropské normy ISO 5708. Rychlé a šetrné zchlazení mléka ledovou vodou při zachování nejvyšší kvality nadojeného mléka, automatický průběh chlazení s kontrolou, ovládání a řízení provozu je umístěné na předním čele chladicího tanku, elektroinstalace a propojení s chladicím agregátem se provádí zaslepeným otvorem v pravé, nebo v levé boční stěně tanku, chladicí tank je vybaven vzdušníkem se světlostí DN 100, což umožňuje použít výkonnějšího odsávání mléka při odvozu.

Produkty pro chlazení a skladování mléka

Ukázky realizací

  • galerie-chlazeni-01
  • galerie-chlazeni-02
  • galerie-chlazeni-03
  • galerie-chlazeni-04
  • galerie-chlazeni-05
  • galerie-chlazeni-06
  • galerie-chlazeni-07
  • galerie-chlazeni-08

Naši významní klienti


logo-chlazeni-01
logo-chlazeni-02
logo-chlazeni-03
logo-chlazeni-04
logo-chlazeni-05