Technological components, distillery, tanks, boilers...


Tailor-made stainless steel containers

Fruit and small grower distilleries

Fruit and small grower distilleries are designed to process fruit and wine mash and to create fine distillates.

Thanks to the use of modern technologies, a unique product is created that preserves all the benefits of the processed fruit and other raw materials.

All parts of the distillation set which come into contact with the processed mash or distillate are made of copper or stainless steel.

Bulk storage tanks and storage silos

PACOVSKÉ STROJÍRNY manufacture large-volume storage silos and stainless steel tanks for bulk substances and liquids. They are designed for storage of food products, non-food plastic granules or building materials or possibly for liquids such as water, oils, alcohol or molasses.

In addition to production, our professional team also creates project documentation, handles installation, assembly and transport of oversized goods.

Water heaters and storage vessels

Water heaters and storage vessels made from stainless steel are used to store and accumulate warm drinking or heating/service water used in residential or industrial distribution systems. The basic series offer the following volumes: 300, 500, 750 and 1,000 litres. The operational pressure in accumulation vessels reaches 10 bar (1 MPa) and the operational temperature is 95°C. Vessels are equipped with standard necks. Additional equipment depends on individual orders and the planned type of use.

Accumulation vessel may be fitted with a water heater. The water or medium may be heated by means of plate or heat exchangers, or possibly with electric heating elements. Delivered with a control system. The surface of the vessel is chemically treated by staining and passivation for stainless surfaces, which provides long service life. Proper seal of accumulation vessels is guaranteed for at least five years.

Technologické procesní celky

 • Kompletní dodávka technologických celků pro potravinářský a chemický průmysl
 • Fermentační sušárny – technologické linky na sušení krve pro výrobu bovinního hemoderivátu
 • Provozní jednotky pro velkokapacitní filtrační systémy pro průmyslové odpadní vody
 • Nádrže na stripování čpavku
 • Nerezové nádrže pro čerpací stanice
 • Odpařovací stanice pro regeneraci rozpouštědel
 • Velkokapacitní nádrže postavené na místě

Skladovací nádrže a sila

 • Kapacita nádrží od 10 m3 do 200 m3
 • Kapacita skladovacích sil až 4 000 m3
 • Velkoobjemová skladovací sila a nerezové nádoby na sypké materiály a kapaliny určené pro skladování potravinářských výrobků, nepotravinářských plastových granulí, stavebních materiálů a tekutých médií.

Průmyslové lihovary

 • Destilační, skladovací a fermentační jednotky
 • Sloupové aparáty z nerezové oceli nebo mědi
 • Kompletní destilační jednotky na výrobu lihu
 • Zařízení pro přípravu a skladování surovin, pomocných materiálů a hotového výrobku
 • Zpracování nabídky na základě specifikace surovin, předpokládaného objemu vyrobeného lihu, jeho kvality a zamýšleného použití a dalších specifických požadavků.

Ovocné lihovary a pěstitelské pálenice

 • Ovocné lihovary a malé pěstitelské pálenice na zpracování ovoce a hroznové kaše na jemné lihoviny
 • Výrobky z nerezové oceli nebo mědi
 • Unikátní výrobek vyrobený za použití moderní technologie si zachovává všechny žádoucí vlastnosti zpracovaného ovoce a dalších přísad.

Milk cooling and storage products

Examples of implemented projects

 • galerie-chlazeni-01
 • galerie-chlazeni-02
 • galerie-chlazeni-03
 • galerie-chlazeni-04
 • galerie-chlazeni-06
 • galerie-chlazeni-07
 • galerie-chlazeni-08
 • galerie-ostatni-5

Our important clients


logo-chlazeni-01
logo-chlazeni-02
logo-chlazeni-03
logo-chlazeni-04
logo-chlazeni-05