MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Chłodzenie

Linie do chłodzenia i magazynowania mleka

Servisní pohotovost

pivovarů a chladících zařízení
+420 601 383 655 - Josef Švára
6:00 – 22:00 včetně víkendů

Nowości

PF 2020
20.12.2019

Pokaż wszystkie nowości >>>

Ogłoszenia

W tym roku obchodzi jubileusz Pacovské Strojirny 140 lat jego historii.
09.09.2016

Pokaż wszystkie ogłoszenia >>>

Wiadomości prasowe

Firma Pacovské Strojirny obchodzi 140 rocznicę uruchomienia produkcji
22.09.2016

W ramach uroczystości miał miejsce wpis do Czeskiej Księgi Rekordów 15 września 2016 – Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., producent całościowych linii technologicznych i kompleksów produkcyjnych ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i...

Pokaż wszystkie wiadomości prasowe >>>

Stojący izolowany zbiornik magazynowy na mleko SIST 10 000 - 45 000 litrów

Służy do magazynowania już schłodzonego mleka po jego nadojeniu w temperaturze +4 °C. Wyposażenie zbiornika w płaszcz chłodzący umożliwia utrzymanie ustawionej temperatury przez cały czas magazynowania mleka. W zbiorniku można magazynować mleko z dwóch lub więcej udojów bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na jakość magazynowanego mleka - jest możliwa rozwózka mleka co drugi dzień. 

Zbiornik jest przeznaczony do umieszczenia na zewnątrz budynku mleczarni. Warunkiem umieszczenia zbiornika jest wykonanie betonowej płyty fundamentowej na poziomie nad podłogą mleczarni i wykonanie otworu w ścianie mleczarni do osadzenia przepustu na rurociąg i instalację elektryczną. Aby zbiornik mógł funkcjonować, niezbędne jest doprowadzenie energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody pitnej oraz kanalik odpadowy do odprowadzania wody odpadowej z sanitacji zbiornika. 

Zbiornik składa się z właściwego zbiornika wewnętrznego z płaszczem chłodzącym w dolnej części. Część cylindryczna i dno zbiornika są izolowane materiałem izolacyjnym i płaszczem izolacyjnym z trapezowej blachy aluminiowej, górne wieko zbiornika jest izolowane twardym poliuretanem z blachą nierdzewną. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika wynosi ≤ Ra 0,8. Zbiornik jest wyposażony w mieszadło i rotacyjną głowicę natryskową do dokładnej sanitacji zbiornika. W wieku zbiornika jest umieszczony właz do wchodzenia i odpowietrznik DN 200, połączony rurociągiem z mleczarnią, aby zapobiec zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do zbiornika. Wszystkie części, które stykają się z mlekiem, są wykonane ze stali nierdzewnej lub z gumy spożywczej. Aby umożliwić dostęp do górnego wieka zbiornik jest wyposażony w drabinkę z koszem ochronnym i pomostem. Część cylindryczna tanku jest w dolnej części zakończona pierścieniem z blachy z otworami do mocowania zbiornika do płyty fundamentowej. 

Zbiornik jest wyposażony w automatyczną sanitację z dawkowaniem środków sanitacyjnych z beczek i z przepływowym ogrzewaczem roztworu sanitacyjnego w celu dotrzymania temperatury sanitacji. Adapter sanitacyjny ma 2 zawory spustowe, które umożliwiają oddzielenie pierwszej wody z płukania z resztkami mleka od kolejnych wsadów wody, które następnie można wykorzystać ponownie, np. do mycia powierzchni dojalni, korytarzy spędowych, itp. 

Poziom mleka mierzy się na bieżąco za pomocą reflektometrycznego pomiaru radarowego (TDR) , ewentualnie można wyposażyć zbiornik na wejściu lub wyjściu mleka w indukcyjny przepływomierz z elektroniczną jednostką analizującą, która podaje wprost zawartość mleka w litrach. Elementem zbiornika jest też kran do pobierania próbek mleka. Mleko jest pompowane do zbiornika za pomocą pompy tłocznej z urządzenia dojącego dolnym wlotem przez klapkę zwrotną i odcinającą.  Tank jest też wyposażony w jednostkę sterującą z klawiaturą, która obsługuje funkcje zbiornika według nastawionych trybów pracy, tzn. chłodzenie mleka lub sanitacja