MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

SAFICHEM GROUP

Jesteśmy jej częścią

Nowości

BIOREAKTORY
17.05.2019

W PACOVSKICH STROJÍRNACH dla znaczącej holenderskiej firmy produkujemy bioreaktory, wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Tym razem klient końcowy pochodził z Korei Południowej. Oczekiwano przede wszystkim wysokiej jakości i...

Pokaż wszystkie nowości >>>

Ogłoszenia

W tym roku obchodzi jubileusz Pacovské Strojirny 140 lat jego historii.
09.09.2016

Pokaż wszystkie ogłoszenia >>>

Wiadomości prasowe

Firma Pacovské Strojirny obchodzi 140 rocznicę uruchomienia produkcji
22.09.2016

W ramach uroczystości miał miejsce wpis do Czeskiej Księgi Rekordów 15 września 2016 – Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., producent całościowych linii technologicznych i kompleksów produkcyjnych ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i...

Pokaż wszystkie wiadomości prasowe >>>

Firma PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. wchodzi w skład grupy SAFICHEM GROUP, której właścicielem jest spółka SAFICHEM GROUP AG z siedzibą w Szwajcarii. Innymi członkami tej grupy są firmy Chemoprojekt, a.s., Technoexport, a.s. VUAB Pharma, a.s., ZVU Potez, a.s. i DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. Wymienione firmy działają w przemyśle chemicznym’, spożywczym, petrochemicznym i farmaceutycznym. SAFICHEM GROUP rozwija za pośrednictwem swoich członków działalność handlową na wszystkich kontynentach. 

 

 


Chemoprojekt, a. s. jest czeską spółką handlową, inżynierską i dostawczą, która w przemyśle chemicznym działa od 1950 roku jako czołowy dostawca w branży chemii organicznej i nieorganicznej, petrochemii, w rafineriach, w przetwórstwie gazu ziemnego, produkcji papieru, energetyce i ochronie środowiska.


Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. jest czeską firmą, która specjalizuje się w produkcji ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i miedzi. Zgodnie z wieloletnią tradycją firma dba o utrzymanie stabilnej i znaczącej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym w branży produkcji maszynowej, przeważnie z materiałów nierdzewnych dla różnych gałęzi przemysłu, głównie przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i rolnictwa. 

Firma Technoexport została założona w 1953 roku jako przedsiębiorstwo handlu zagranicznego w celu organizowania eksportu kompleksów przemysłowych, przede wszystkim „eksportu kompletnych zakładów i urządzeń produkcyjnych, zwłaszcza energetycznych, górniczych, hutniczych, chemicznych i spożywczych“. Technoexport, a.s. działa obecnie jako eksporter kompleksów inwestycyjnych, samodzielnych jednostek produkcyjnych, węzłów i linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, jako dostawca prac budowlanych i montażowych oraz innych usług związanych z tymi inwestycjami, łącznie z dostawami „pod klucz“. Zapewnia rekonstrukcje i modernizacje istniejących zakładów. 


VUAB Pharma, a.s. to firma farmaceutyczna zajmująca się produkcją suchych zastrzyków i roztworów infuzyjnych, a ponadto produktów: Nystatin do stosowania doustnego i Nystatin. Do usług, jakie świadczy VUAB Pharma, a.s., należy: produkcja suchych zastrzyków na zamówienie, wolne moce przerobowe w zakresie liofilizacji na dużą skalę; usługi rejestracyjne dla Republiki Czeskiej i Słowackiej; usługi marketingowe i handlowe dla Republiki Czeskiej i Słowackiej; usługi analityczne w zakresie kontroli jakości (HPLC, GC, IR, UV, LAL-test, analiza biologiczna). 

 

Firma ZVU STROJÍRNY a.s. produkuje urządzenia dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego i spożywczego, dla konwencjonalnych i jądrowych elektrowni oraz branży pokrewnych. Produkuje i dostarcza kompletne wyposażenie technologiczne browarów i cukrowni oraz realizuje wszelkie inne działania, których celem jest oddanie kompleksu inwestycyjnego pod klucz.

 

DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. specjalizuje się w tradycyjnej produkcji kotłów i powiązanego wyposażenia kotłowni. Firma dostarcza jednostki kotłowe w wersji ciepłowodnej, gorącowodnej lub parowej o wydajności od 240 kg/h do 240 t/h do spalania węgla brunatnego i kamiennego, gazu ziemnego, gazu koksowniczego, olejów ciężkich i lekkich, odpadów przemysłowych, szpitalnych i komunalnych, w tym kotły na ciepło odpadowe.