MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Firma PACOVSKÉ STROJÍRNY

Kontakt z nami

Nowości

BIOREAKTORY
17.05.2019

W PACOVSKICH STROJÍRNACH dla znaczącej holenderskiej firmy produkujemy bioreaktory, wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Tym razem klient końcowy pochodził z Korei Południowej. Oczekiwano przede wszystkim wysokiej jakości i...

Pokaż wszystkie nowości >>>

Ogłoszenia

W tym roku obchodzi jubileusz Pacovské Strojirny 140 lat jego historii.
09.09.2016

Pokaż wszystkie ogłoszenia >>>

Wiadomości prasowe

Firma Pacovské Strojirny obchodzi 140 rocznicę uruchomienia produkcji
22.09.2016

W ramach uroczystości miał miejsce wpis do Czeskiej Księgi Rekordów 15 września 2016 – Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., producent całościowych linii technologicznych i kompleksów produkcyjnych ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i...

Pokaż wszystkie wiadomości prasowe >>>

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697
395 01 Pacov

Telefon: +420 565 410 111
Faks: +420 565 442 709

E-mail: info@pacovske.cz
www.pacovske.cz

IČO (REGON): 15821773
DIČ (NIP): CZ15821773

Spółka jest zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Českich Budějovicach, dział B, pozycja 102, IČ (REGON) 15821773.

 

Sprawy organizacyjne: inż. Luděk Karásek, MBA, ludek.karasek@pacovske.cz, +420 565 410 111

Sprawy handlowe: Petr Opršal, petr.oprsal@pacovske.cz, +420 602 780 438

Sprawy marketingu i strategicznych rynków: inž. Petr Cejnar, petr.cejnar@pacovske.cz, +420 565 410 272

Sprawy produkcyjne: Marek Plášil, marek.plasil@pacovske.cz, +420 565 410 311

Sprawy techniczne: Zdeněk Matoušek, zdenek.matousek@pacovske.cz, +420 565 410 214

Sprawy personalne: Marie Veselá, marie.vesela@pacovske.cz, +420 565 410 240

Sprawy prawne: Martin Hájek, martin.hajek@pacovske.cz, +420 608 270 254

Sprawy finansowe: inż. Marek Pavlíček, marek.pavlicek@pacovske.cz, +420 565 410 320