MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Aparaty i zbiorniki dla przemysłu przetwórczego

Zbiorniki dwupłaszczowe

Nowości

Kotły próżniowe do produkcji żywności dla dzieci
15.03.2018

Produkcja marmolady i przecierów pomidorowych odbywała się w zakładzie Fruta Podivín w niespełniających już wymogów ponad 35-letnich kotłach próżniowych, dlatego firma postanowiła zmodernizować produkcję, stawiając na sprawdzonego...

Pokaż wszystkie nowości >>>

Ogłoszenia

W tym roku obchodzi jubileusz Pacovské Strojirny 140 lat jego historii.
09.09.2016

Pokaż wszystkie ogłoszenia >>>

Wiadomości prasowe

Firma Pacovské Strojirny obchodzi 140 rocznicę uruchomienia produkcji
22.09.2016

W ramach uroczystości miał miejsce wpis do Czeskiej Księgi Rekordów 15 września 2016 – Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., producent całościowych linii technologicznych i kompleksów produkcyjnych ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i...

Pokaż wszystkie wiadomości prasowe >>>

Zastosowanie:

Zbiorniki dwupłaszczowe stosuje się w wielu gałęziach przemysłu przetwórczego (np. przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny) do obróbki termicznej surowców. Wiążą się z tym różne wymagania co do wielkości, wyposażenia, konstrukcji i wykonania materiałowego kotłów dwupłaszczowych. Produkujemy kotły dwupłaszczowe zgodnie ze specjalnymi potrzebami technologicznymi użytkowników końcowych. 

Opis:

Zbiorniki dwupłaszczowe stałe składają się ze zbiornika wewnętrznego, podwójnego płaszcza grzewczego, zewnętrznego płaszcza izolacyjnego i osprzętu. Zbiornik wewnętrzny w wykonaniu ciśnieniowym i bezciśnieniowym ma kształt cylindryczny z półkulistym lub wypukłym dnem i nieruchomym lub ruchomym wiekiem w różnych wersjach. Podwójny płaszcz otacza z zewnątrz zbiornik wewnętrzny i tworzy zamkniętą przestrzeń na skraplanie pary. Izolacja zbiornika dwupłaszczowego jest pokryta płaszczem. 

Wyposażenie:

Podstawowym wyposażeniem zbiorników dwupłaszczowych stałych są nogi ze śrubami regulacyjnymi i armatura niezbędna do eksploatacji przestrzeni między płaszczami lub wewnętrznej. Jako wyposażenie opcjonalne można wykonać wieko odchylane zbiornika wewnętrznego, różne typy mieszadeł i technologicznie niezbędnych króćców i kołnierzy. 

Wykonanie:

Wszelkie części stykające się z przetwarzanym surowcem, płaszcz zewnętrzny i nogi są wykonane z materiału nierdzewnego ze szlifowaną powierzchnią. Napęd mieszadła i ewentualnie niektóre armatury są pokryte powłoką lakierniczą.