MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Przemysłowe gorzelnie

Kompleksy technologiczne i procesowe

Nowości

BIOREAKTORY
17.05.2019

W PACOVSKICH STROJÍRNACH dla znaczącej holenderskiej firmy produkujemy bioreaktory, wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Tym razem klient końcowy pochodził z Korei Południowej. Oczekiwano przede wszystkim wysokiej jakości i...

Pokaż wszystkie nowości >>>

Ogłoszenia

W tym roku obchodzi jubileusz Pacovské Strojirny 140 lat jego historii.
09.09.2016

Pokaż wszystkie ogłoszenia >>>

Wiadomości prasowe

Firma Pacovské Strojirny obchodzi 140 rocznicę uruchomienia produkcji
22.09.2016

W ramach uroczystości miał miejsce wpis do Czeskiej Księgi Rekordów 15 września 2016 – Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., producent całościowych linii technologicznych i kompleksów produkcyjnych ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i...

Pokaż wszystkie wiadomości prasowe >>>

 

Częścią oferty firmy PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. są wszelkie urządzenia potrzebne do produkcji spirytusu spożywczego o klasie czystości - czysty i najczystszy, ewentualnie półproduktu, o ile będzie taka potrzeba. Są również dostarczane urządzenia do przygotowania i składowania surowców, składowania substancji i produktów pomocniczych oraz do przetwarzania odpadów. Przedmiotem oferty są też kompleksy do dalszego przerobu spirytusu spożywczego na napoje alkoholowe. 

Głównymi surowcami do produkcji etanolu jest zboże, ewentualnie inne surowce skrobiowe lub melasa. Do produkcji destylatów owocowych mogą być wykorzystywane wszystkie rodzaje owoców, ewentualnie soków owocowych. Technologia fermentacji wykorzystuje nowoczesne procedury na bazie enzymów upłynniających i scukrzających. Jakość produkowanego spirytusu zależy od wymagań klienta, do których jest dostosowana konfiguracja aparatury destylacyjnej, łącznie z odwadnianiem spirytusu do celów spożywczych i medycznych. Pod względem wydajności aparatury oferta jest dostosowywana do potrzeb klienta, technologia gorzelni jest przez nas projektowana według rodzaju i jakości surowców wejściowych oraz wymagań dotyczących produktu. Częścią dostawy gorzelni mogą też być urządzenia technologiczne do dalszego przerobu odpadu gorzelnianego. W przypadku odpadów z produkcji ze zbóż można stosować ich zagęszczanie i suszenie do stanu nadającego się do wykorzystania w mieszankach paszowych. Pod względem technologicznym można też zapewnić wykorzystanie dwutlenku węgla. Częścią dostawy technologicznej może być również projekt technologiczny. 

Dane do zamówienia i zaprojektowania gorzelni

 1. Surowiec (zboża, melasa, ziemniaki, inne) i jego skład
 2. Wymagana produkcja dobowa (roczna) absolutnego alkoholu
 3. Liczba dni roboczych w roku
 4. Wymagana jakość spirytusu (normy, stężenie produktu końcowego)
 5. Zakładane dalsze wykorzystanie produktu (produkcja napojów alkoholowych, inne wykorzystanie - paliwa, cele medyczne itd.)

Wymagane dostawy technologii

 

 • odbiór, magazyn surowców
 • fermentowanie
 • produkcja surowego spirytusu
 • rafinacja
 • magazynowanie i dalszy przerób produktu
 • wydziały pomocnicze (przetwarzanie odpadów, przetwarzanie dwutlenku węgla, kotłownia, stacja sprężarkowa, laboratorium, oczyszczalnia ścieków, chłodzenie, itd.)
 • wymagany sposób sterowania i automatyzacji

 

Parametry energii i mediów, które odbiorca ma do dyspozycji

 

 • Para
 • sprężone powietrze
 • energia elektryczna
 • źródło wody, kanalizacja

 

Inne dane

 • warunki klimatyczne i sejsmiczne w miejscu budowy gorzelni
 • umieszczenie urządzeń technologicznych w istniejącym obiekcie, nowe obiekty
 • wymagania dotyczące opracowania projektu budowlanego, technologicznego
 • wymagania dotyczące dostaw urządzeń technologicznych, montaż, nadzór nad montażem

Produkcję aparatów i urządzeń dla gorzelni prowadzimy wyłącznie z autoryzowanych materiałów z zastosowaniem spawania i wykańczania powierzchni na najwyższym poziomie. Projektowanie, produkcja i montaż aparatury pod względem jakości spełnia wymogi certyfikacji według EN ISO9001.