MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Kierownictwo spółki

Zarząd i kadra menadżerska

Nowości

EASY-BREW-TECH
07.08.2017

W tym roku nasza firma wprowadzi na rynek serię kompletnych produktów z dziedziny technologii browarniczych pod marką EASY-BREW-TECH, w ramach której zaoferujemy klientom 6 typowych wersji naszych browarów w 2 podstawowych kategoriach...

Pokaż wszystkie nowości >>>

Ogłoszenia

W tym roku obchodzi jubileusz Pacovské Strojirny 140 lat jego historii.
09.09.2016

Pokaż wszystkie ogłoszenia >>>

Wiadomości prasowe

Firma Pacovské Strojirny obchodzi 140 rocznicę uruchomienia produkcji
22.09.2016

W ramach uroczystości miał miejsce wpis do Czeskiej Księgi Rekordów 15 września 2016 – Spółka PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., producent całościowych linii technologicznych i kompleksów produkcyjnych ze szlachetnych materiałów nierdzewnych i...

Pokaż wszystkie wiadomości prasowe >>>

Kierownictwo spółki

Firma PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. jest prywatną spółką handlową, która jest w 100% własnością grupy SAFICHEM GROUP. Sprawami akcjonariuszy zajmuje się w spółce Martin Hájek piastujący stanowisko wiceprezesa zarządu.

ZARZĄD

Prezes zarządu
inż. Tomáš Plachý, MBA

Wiceprezes zarządu
Martin Hájek
+420 227 629 700
martin.hajek@pacovske.cz

Członek zarządu
inż. Jan Mengler, CSc.
KADRA MENADŻERSKA

Dyrektor generalny
inż. Ludvík Ješátko
+420 565 410 243
ludvik.jesatko@pacovske.cz

Deputy Sales Director
Martin Kršek
+420 565 410 246
martin.krsek@pacovske.cz

Dyrektor marketingu i rynków strategicznych
inž. Petr Cejnar
+420 565 410 272
petr.cejnar@pacovske.cz

Dyrektor ds. produkcji
Marek Plášil
+420 565 410 311
marek.plasil@pacovske.cz

Dyrektor techniczny
inż. Petr Junek
+420 565 410 253
petr.junek@pacovske.cz

Dyrektor finansowy
inż. Marek Pavlíček
+420 565 410 320
klara.filipova@pacovske.cz

Dyrektor HR
Pavel Dufek
+420 565 410 240
pavel.dufek@pacovske.cz