MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

O společnosti

Ochrana osobních údajů

Servisní pohotovost

pivovarů a chladících zařízení
+420 601 383 655 - Josef Švára
6:00 – 22:00 včetně víkendů

Novinky

Nová sýrárna v Plané nad Lužnicí
09.07.2020

V současné době dokončujeme montáž velkoobjemových nádrží v mlékárně Madeta v Plané nad Lužnicí. Vzniká tu nová sýrárna s výrobní kapacitou asi 42 tun sýru denně, která zahájí svůj provoz na konci tohoto roku. Z PACOVSKÝCH STROJÍREN jsme...

Zobrazit všechny novinky >>>

Oznámení

STÁLE HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!
05.02.2020

Seznam hledaných pozic naleznete v sekci KARIÉRA nebo nás můžete kontaktovat přímo na personálním úseku: personalni@pacovske.cz +420 724 589 699 Hledáme právě Vás!

Zobrazit všechna oznámení >>>

Tiskové zprávy

PACOVSKÉ STROJÍRNY slaví 140 let od zahájení provozu
18.09.2016

V rámci oslavy proběhl zápis do České knihy rekordů 15. září 2016 – Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., výrobce komplexních technologických a procesních celků z ušlechtilých nerezových materiálů a mědi s vedoucím postavením na českém...

Zobrazit všechny tiskové zprávy >>>

 Informace o zpracování osobních údajů poskytované zástupcům dodavatelů a zákazníků

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

 I. Správce Vašich údajů

Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., IČ: 15821773, se sídlem Nádražní 697, Pacov 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 102, jako správce Vás tímto v souladu s článkem 12 nařízení GDPRinformuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 II. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

  1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
  2. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

III. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

- plnění povinností vyplývajících ze smluv;

- plnění povinností vyplývajících z podmínek poskytovaných služeb;

- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

- vedení kontaktů na zástupce dodavatelů a zákazníků;

- personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;

- zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využíváme Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

IV. Příjemci Vašich údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s., která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP AG. Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. odpovídá za to, že Vaše osobní údaje mohou být předávány v rámci skupiny pouze tím způsobem, jejichž zákonná úroveň ochrany osobních údajů odpovídá úrovni ochrany osobních údajů vyžadované nařízením GDPR.

Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. využívá pro podporu provozu informačních technologií jako zpracovatele společnost KARAT Software a.s. a ve vybraných případech dále společnost Infos 2001 s.r.o. Pro časově omezená zpracování Vašich osobních údajů může naše společnost využívat další zpracovatele z řad externích technických specialistů. Zpracování osobních údajů mohou pro PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

V. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

 VI. Jaká máte práva

Při zpracování Vašich osobních údajů máte možnost u společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. uplatnit následující práva:

- Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat informace o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná.

- Máte právo, aby naše společnost bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje.

- Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte.

- Máte právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

- Máte možnost vznést námitku proti jejich zpracování.

- Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokudse domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v pořádku.

- Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. prohlašuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Kontaktní adresa pro komunikaci ke zpracování Vašich údajů a uplatnění Vašich práv: gdpr@pacovske.cz

V případě, že bude při vzájemné komunikaci docházet ke zpracování osobních údajů jednou smluvní stranou jakožto zpracovatelem pro druhou smluvní stranu jako správcem, bude mezi těmito subjekty uzavřena samostatná smlouva o zpracování osobních údajů.